Hishtadlut vs. Bitachon: The Bracha of Refaeinu (Part 2)