דברים קצרים, זאת חנוכה - מקץ תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א