דברים קצרים, ערב חנוכה - וישב תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א