B'inyan P'tur Misasek U'B'inyan Misasek B'lavin D'bal Yira'eh U'bal Yimotzeh U'misasek B'mitzvos Aseh

Teshuvos RA"E Siman 8

Shiur provided courtesy of Madison Art Shop.