Beitzah 20b - I'ba'ei L'hu - Taught by Rav Elazar M. Teitz