ר' מיילך בידרמן, בהר - ל"ג בעומר תשפ"ד - לשון קודש