דברים קצרים, שביעי של פסח תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א