דברים קצרים, הכנה לליל הסדר תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א