דברים קצרים, שמיני (החודש) תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א