ליל שישי, יתרו, באתרא קדישא מירון, תשפ"ד מיט ר' מיילך