דברים קצרים, ויצא - הילולת הבת עין תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א