דברי חיזוק קצרים, לאור המצב הקשה בארה"ק | ר' אלימלך בידרמן שליט"א -כ"ז תשרי תשפ''ד