דברים קצרים, שבת שובה - יום כיפור תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א