דברים קצרים, ראש השנה תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א