דברים קצרים, כי תבא תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א