Playback speed

Rosh Hashanah 29: Frat House Party Shofar?!